Dostawa

Na tej stronie znajdziesz informacje o warunkach i kosztach dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym PERCIVAL Official shop

1. WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

Dostawa dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.percival.pl/sklep realizowana za pośrednictwem firm transportowych:

 • DPD Polska Sp. z o.o.
 • InPost S.A.
 • GLS

Koszt dostawy oraz ewentualna możliwość wyboru firmy transportowej (o ile taki wybór jest możliwy ze względu na gabaryty zamówienia) są automatycznie wskazane na karcie zamówienia w toku dokonywania zakupów.

Sklep internetowy PERCIVAL Official shop realizuje dostawy włącznie na terenie Polski. Nie ma możliwości odbioru osobistego (indywidualnego) zamówień złożonych w Sklepie Internetowym PERCIVAL Official shop.

2. CZAS DOSTAWY

Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony:

 • dla zamówień realizowanych za pośrednictwem GLS, DPD Polska Sp. z o.o. od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty,
 • dla zamówień realizowanych za pośrednictwem InPost S.A. od 1 do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty.

O dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy, towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera.

Maksymalny okres realizacji zamówienia wynosi łącznie do 8 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze lub za pośrednictwem płatności on-line, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu DOTpay) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem tradycyjnym, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta).

Sklep internetowy oferuje również towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się powyższych terminów dostaw. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu („WYSYŁKA DO […] DNI”) oraz w Koszyku. Na karcie produktu wskazany będzie czas wysyłki produktu ze sklepu, natomiast w koszyku całkowity czas dostawy. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VI.4 regulaminu sklepu internetowego). W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:

 • dostawa całego zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla towaru (towarów) o najdłuższym czasie wysyłki;
 • dla całego zamówienia mogą zostać wykluczone niektóre formy płatności, w szczególności może zostać wykluczona forma „za pobraniem”;
 • ewentualne zawiadomienie o niedostępności towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. VI.6 regulaminu sklepu internetowego) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia zamówienia.

3. GODZINY DOSTAWY

Dostawy realizowane są co do zasady w dni robocze.

Dla zamówień realizowanych za pośrednictwem GLS, DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A. – w godzinach pracy kurierów (Klient otrzymuje za pomocą wiadomości e-mail/SMS informacje o nadaniu przesyłki oraz dacie i przewidywanej godzinie jej doręczenia);

W przypadku braku odbioru towaru podczas próby dostawy towar zostanie przekazany do najbliższego punktu awizacji, gdzie będzie oczekiwał na odbiór przez 2 dni kalendarzowe, po czym zostanie zwrócony do sprzedawcy.

Istnieje możliwość zamówienia ponownej dostawy (odpłatnie), po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

4. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DOSTAWCÓW.

Dla zamówień realizowanych za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A – transport zamówienia pod wskazane miejsce (na zasadach ogólnych dla działania firm kurierskich).

UWAGA:

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na gabaryty mebla oraz szerokość drzwi wejściowych i klatki schodowej w miejscu jego przeznaczenia. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości wniesienia mebla na skutek zaniechania tych czynności. Dla mebli w paczkach lub wymagających złożenia – celem oceny możliwości ich wniesienia, należy przyjąć gabaryty jak dla samego mebla.

5. KOSZTY DOSTAWY

Koszty dostawy wyliczane są automatycznie przy przyjęciu następujących zasad:

 • cena za przesyłkę wynosi 20 zł  zł za każdą przesyłkę
 • dodatkowa opłata za „płatność pobraniem” (opcjonalne) – 24,99 zł
  UWAGA !!!! Za przesyłkę płacisz TYLKO raz do każdego zamówienia

UWAGI:

 • w miarę możliwości technicznych towary w ramach jednego zamówienia są automatycznie łączone w jedną przesyłkę, co pozwala ograniczyć koszty przesyłki poszczególnych sztuk towaru,
 • cena za przesyłkę ustalana jest automatycznie przez system zależnie od: wagi towaru, wymiarów, przekroczenia standardów przesyłki u przewoźnika, wymogów co do postępowania z przesyłką itp.,
 • cena za przesyłkę podana jest przed złożeniem zamówienia (w toku jego realizacji na karcie „Faktura i Dostawa”). W przypadku braku akceptacji kosztów przesyłki, na tym etapie istnieje możliwość przerwania jego składania,
 • cena za dostawę wyliczona w momencie składania zamówienia jest ostateczna,
 • wybór przewoźnika jest możliwy jedynie w przypadku gdy, zgodnie z porozumieniem ze sprzedawcą, obaj przewoźnicy akceptują dany typ towaru (dostępni przewoźnicy dla danego zamówienia są automatycznie wskazywani na karcie „Faktura i Dostawa”, w przypadku braku akceptacji dostępnego przewoźnika, na tym etapie istnieje możliwość przerwania składania zamówienia).

5. OFERTA “TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”

Oferta obejmuje tylko produkty oznaczone emblematem „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”.

Oferta polega na zwolnieniu Klienta z kosztów dostawy towarów oznaczonych „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”, pod warunkiem objęcia zamówieniem wyłącznie tych produktów (w ramach oferty koszty te pokrywa Sprzedawca).

W przypadku objęcia jednym zamówieniem zarówno towarów oznaczonych „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”, jak i innych towarów („zamówienie łączone”) sprzedawca w ramach oferty pokrywa koszty dostawy w części jakiej koszty te przypadają na towary oznaczone „TOWAR Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”, a w pozostałym zakresie koszty dostawy pokrywa Klient. W takiej sytuacji koszt transportu zamówienia łączonego, w zakresie jakim przypada na Klienta, zostanie wyliczony automatycznie w koszyku w toku składania zamówienia.

Oferta jest nieograniczona czasowo, z zastrzeżeniem, że może zostać zakończona lub zmieniona przez sprzedawcę, za uprzednim wcześniejszym zawiadomieniem, w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia przekazania informacji o zakończeniu luz zmiennie oferty. Umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian będą objęte ofertą na zasadach dotychczasowych.